Övriga behandlingar

Det finns många andra icke-farmakologiska/icke-kirurgiska behandlingar som kan förbättra det fysiska välbefinnandet och den dagliga livskvaliteten för en person med Parkinsons sjukdom (PS). Dessa behandlingar omfattar experttekniker såsom sjukgymnastik (för att förbättra muskelstyrkan och rörelseförmågan), talterapi, arbetsterapi (praktiska råd om hemmet, arbetsplatsen eller den allmänna livsmiljön), sexterapi (se avsnitt om ”Intimitet”), andningstekniker, akupunktur, Alexanderteknik, ryggradsmanipulation, massage, yoga och aromterapi.

Lämpliga praktiska tips för livet med PS kan också ha en stor inverkan på det dagliga livet (tips gällande att ta läkemedel diskuteras i avsnittet ”Tips för hantering av läkemedel”). Till exempel kan enkla förändringar av hemmet, såsom att se till att gångvägar är fria och väl upplysta, fästa (eller ta bort) lösa mattor eller eliminera hala golvbeläggningar, sätta upp ledstänger och städa bort lösa elektriska sladdar, göra det lättare att röra sig i huset. Att ordna förvaringsställen och arrangera ofta använda saker så att de blir lättåtkomliga kan också underlätta det dagliga livet. Som nämns ovan finns det arbetsterapeuter som kan ge specialistråd om allt detta, och sjukgymnaster kan också ge råd vid val av lämpliga gånghjälpmedel.

Personer med PS rapporterar ofta att dessa behandlingar har en positiv inverkan på deras livskvalitet. Alla som är intresserade av att få veta mer ska tala med någon i sitt multidisciplinära team. Denna person kan antingen själv ge behandling eller rekommendera bästa informationskällan.

H. Lundbeck A/S - Ottiliavej 9 - DK-2500 Copenhagen Valby - Phone +45 3630 1311 - Contact us